งานหัตถกรรมของเมืองโมริโอกะ

สิ่งทอ
สิ่งทอ
ผ้าโฮมสปันที่ส่งต่อจากประเทศอังกฤษมายังจังหวัดอิวาเตะ รวมถึงเทคนิคการทอต่างๆ ทั้งสิ่งทอที่ได้รับการถักทอจากผ้าเก่าอย่างผ้าทอซะกิโอริ และเทคนิคการทอที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยเอโดะอย่างผ้าทอคิกโกโอริ สัมผัสถึงความจริงใจของผู้คนทางตอนเหนือของญี่ปุ่นผ่านเส้นด้ายแต่ละเส้นที่ได้มาจากการถักทอด้วยมืออย่างประณีต
ร้านจำหน่าย
 • ซักโกะระ Japan

  【ผ้าทอซะกิโอริ】
  จุดกำเนิดของผ้าทอซะกิโอริเริ่มต้นขึ้นในกลางสมัยเอโดะ ในสมัยนั้นเส้นด้ายและผ้าเป็นสิ่งของล้ำค่า จึงได้นำผ้าเก่ามาตัดออกและถักทอขึ้นมาใหม่ ทำให้ผ้าแต่ละผืนมีความแตกต่างกัน ยิ่งใช้ยิ่งรู้สึกผูกพัน เหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝากเพื่อใส่สิ่งของกระจุกกระจิก

  19-41 อะเบะตะเตะโช เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ
  โทรศัพท์.019-681-9166
  แฟกซ์.019-681-9165
 • ชิสุกุอิชิ อะสะโนะไค
  【ผ้าทอคิกโกโอริ】
  งานหัตถกรรมของเมืองชิสุกุอิชิสืบทอดกรรมวิธีตั้งแต่โบราณ ตั้งแต่การเพาะปลูกป่าน จนกระทั่งการทอ การทอที่ผสมผสานเส้นด้ายแนวตั้งและเส้นด้ายแนวนอนกลายมาเป็นลวดลายผ้าทอคิกโกโอริหกเหลี่ยม อีกทั้งผ้าทอคิกโกโอริยังนับได้ว่าเป็นของบรรณาการของชนเผ่านัมบุในสมัยเอโดะอีกด้วย

  ภายในศูนย์ฝึกทางเกษตรกรรม 155 ทะกะมะเอะดะ เมืองชิสุกุอิชิ จังหวัดอิวาเตะ
  โทรศัพท์.019-692-0122
  แฟกซ์.019-691-1123
กลับสู่ด้านบน