งานหัตถกรรมของเมืองโมริโอกะ

แผนที่การเดินทาง
การเดินทางสู่เมืองโมริโอกะ
※ระยะทางและเวลาที่ใช้เป็นเพียงการประมาณ
飛行機
 • 飛行機
 • 飛行機
การเดินทางจากสถานีโมริโอกะ
ชานชาลารถบัสสถานีโมริโอกะ
ชานชาลารถบัสฝั่งตะวันออก▶ภายในเมือง ฮาจิมันไต มิยะโกะ ฮานามากิ เด็นเด็นมุชิ ฯลฯ
バス乗り場1
 • คุจิ นิโนะเฮะ โจโบจิ ริวเซ็นโด โตเกียว

 • มหาวิทยาลัยเค็นริท์ซุ สถานีทากิซาวะ นุมะคุไน

 • ฮาจิมันไต สวนกีฬาประจำจังหวัด
  (ทางสำคัญ: ยอดเขาฮาจิมันไต)

 • โมรินันลูป "200” (วนขวา)

 • สวนอุตสาหกรรมโมริโอกะ ชะบะตะเกะ นะงะโอกะ

 • โมริโอกะบัสเซ็นเตอร์ คะวะเมะ

 • มิยะโกะ ยะมะดะฟุนะโกะฌิ (รถด่วน106)

 • สนามบินอิวาเตะฮานามากิ โอฟุนะโตะ คะมะอิชิ เซ็มมะยะ

 • อะโอะยะมะ ท์ซุกิงะโอกะ ที่ว่าการเมืองทากิซาวะ

 • โมรินันลูป "200” (วนซ้าย)

 • ชิสุกุอิชิ ท์ซุนะงิออนเซ็น(ทางสำคัญ: หมู่บ้านหัตถกรรมเมืองโมริโอกะ ท์ซุนะงิออนเซ็น ฟาร์มโคอิไว)

 • อุเอะดะ คิตะยะมะ ยะมะงิฌิ มะท์ซุโซะโนะ

 • ซุอิโดเคียว ท์ซุท์ซุจิงะโอกะ

 • โมะโตะมิยะ ยะฮะบะ

 • เซ็มโบะกุ ท์ซุฌิดะ

 • รถประจำทางหมุนเวียนในเมือง เด็นเด็นมุชิ วนขวา

 • (สะดวกต่อการไปอิฌิวะริซากุระ(ซากุระหินแยก) โฮอนจิ ศาลเจ้ามิท์ซุอิฌิ(โอะนิโนะเทะงะตะ(ตราประทับยักษ์)))

 • รถประจำทางหมุนเวียนในเมือง เด็นเด็นมุชิ วนซ้าย

 • (สะดวกต่อการไปสวนซากปราสาทโมริโอกะ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประจำเมืองโมริโอกะ)

ชานชาลารถบัสฝั่งตะวันตก▶︎เซ็นได อาโอโมริ ฮิโระซะกิ ฮาจิโนะเฮะ สกีรีสอร์ท
バス乗り場1
 • เซ็นได

 • โจโบจิ คุโนะเฮะ คุจิ คะรุไม ฮะนะวะ โอดะเตะ ฮาจิโนะเฮะ

 • ฮิโระซะกิ อาโอโมริ

 • ศูนย์บริการทากิซาวะ (ผ่านยุโตะริงะโอกะ) ที่ว่าการเมืองทากิซาวะ (ผ่านนางะบะชิได) โมริโอกะบัสเซ็นเตอร์ อิอ้อน(โมะโตะมิยะ) ชิสุกุอิชิสกีรีสอร์ท (วิ่งเฉพาะช่วง)

 • อิอ้อน(โมะโตะมิยะ) ศูนย์บริการโมริโอกะมินามิ (บัสเค็มโปะกุ) โมริโอกะบัสเซ็นเตอร์ อุเอะดะ ฮะโกะฌิมิซุ มิตะเกะ สถานีคุริยะงะวะ

 • อัปปิโคเก็นสกีรีสอร์ท (วิ่งเฉพาะช่วง) หน้าสนามเบสบอลเมืองโมริโอกะ

 • ㉗~㉙

  รถเช่าเหมา (ออนเซ็นชัตเตอร์บัส)

แผนที่การเดินทาง
การเดินทางสู่เมืองโมริโอกะ
※ระยะทางและเวลาที่ใช้เป็นเพียงการประมาณ
飛行機
飛行機
バス
鉄道
การเดินทางจากสถานีโมริโอกะ
ชานชาลารถบัสสถานีโมริโอกะ
ชานชาลารถบัสฝั่งตะวันออก▶ภายในเมือง ฮาจิมันไต มิยะโกะ ฮานามากิ เด็นเด็นมุชิ ฯลฯ
バス乗り場1
 • คุจิ นิโนะเฮะ โจโบจิ ริวเซ็นโด โตเกียว

 • มหาวิทยาลัยเค็นริท์ซุ สถานีทากิซาวะ นุมะคุไน

 • ฮาจิมันไต สวนกีฬาประจำจังหวัด
  (ทางสำคัญ: ยอดเขาฮาจิมันไต)

 • โมรินันลูป "200” (วนขวา)

 • สวนอุตสาหกรรมโมริโอกะ ชะบะตะเกะ นะงะโอกะ

 • โมริโอกะบัสเซ็นเตอร์ คะวะเมะ

 • มิยะโกะ ยะมะดะฟุนะโกะฌิ (รถด่วน106)

 • สนามบินอิวาเตะฮานามากิ โอฟุนะโตะ คะมะอิชิ เซ็มมะยะ

 • อะโอะยะมะ ท์ซุกิงะโอกะ ที่ว่าการเมืองทากิซาวะ

 • โมรินันลูป "200” (วนซ้าย)

 • ชิสุกุอิชิ ท์ซุนะงิออนเซ็น(ทางสำคัญ: หมู่บ้านหัตถกรรมเมืองโมริโอกะ ท์ซุนะงิออนเซ็น ฟาร์มโคอิไว)

 • อุเอะดะ คิตะยะมะ ยะมะงิฌิ มะท์ซุโซะโนะ

 • ซุอิโดเคียว ท์ซุท์ซุจิงะโอกะ

 • โมะโตะมิยะ ยะฮะบะ

 • เซ็มโบะกุ ท์ซุฌิดะ

 • รถประจำทางหมุนเวียนในเมือง เด็นเด็นมุชิ วนขวา

 • (สะดวกต่อการไปอิฌิวะริซากุระ(ซากุระหินแยก) โฮอนจิ ศาลเจ้ามิท์ซุอิฌิ(โอะนิโนะเทะงะตะ(ตราประทับยักษ์)))

 • รถประจำทางหมุนเวียนในเมือง เด็นเด็นมุชิ วนซ้าย

 • (สะดวกต่อการไปสวนซากปราสาทโมริโอกะ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประจำเมืองโมริโอกะ)

ชานชาลารถบัสฝั่งตะวันตก▶︎เซ็นได อาโอโมริ ฮิโระซะกิ ฮาจิโนะเฮะ สกีรีสอร์ท
バス乗り場1
 • เซ็นได

 • โจโบจิ คุโนะเฮะ คุจิ คะรุไม ฮะนะวะ โอดะเตะ ฮาจิโนะเฮะ

 • ฮิโระซะกิ อาโอโมริ

 • ศูนย์บริการทากิซาวะ (ผ่านยุโตะริงะโอกะ) ที่ว่าการเมืองทากิซาวะ (ผ่านนางะบะชิได) โมริโอกะบัสเซ็นเตอร์ อิอ้อน(โมะโตะมิยะ) ชิสุกุอิชิสกีรีสอร์ท (วิ่งเฉพาะช่วง)

 • อิอ้อน(โมะโตะมิยะ) ศูนย์บริการโมริโอกะมินามิ (บัสเค็มโปะกุ) โมริโอกะบัสเซ็นเตอร์ อุเอะดะ ฮะโกะฌิมิซุ มิตะเกะ สถานีคุริยะงะวะ

 • อัปปิโคเก็นสกีรีสอร์ท (วิ่งเฉพาะช่วง) หน้าสนามเบสบอลเมืองโมริโอกะ

 • ㉗~㉙

  รถเช่าเหมา (ออนเซ็นชัตเตอร์บัส)

ページのトップへ戻る